Açık Rıza ve Ticari İletişim İzni Beyanı

Açık Rıza/Ticari İletişim İzni Beyanı

Tuğhan AKMAN şahıs şirketi ("Tuğhan AKMAN") tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Tuğhan AKMAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Prosedürü ile Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde; kişisel verilerimin Tuğhan AKMAN tarafından işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, gereken süre zarfında saklanmasına, aktarılmasına, güncellenmesine açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, iş bu metni, Tuğhan AKMAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Prosedürü’nü ve Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin ve dilediğim zaman, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim ve açık rızama dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızamı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğim hususlarında da bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerimin işlenmesine ve verdiğim iletişim bilgilerim ile ileride güncellemem halinde güncel iletişim bilgilerim üzerinden Tuğhan AKMAN tarafından her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.